Testowa strona


Nie umieszczaj tutaj tagów: <html>, </html>, oraz komentarzy HTML
Pamiętaj o prawidłowym otwieraniu i zamykaniu tagów.
Uzycie poprzez: portal.php?show=1 dla pliku portal_page1.html, gdy utworzysz pliki portal_page*numer*.html